dough sheeter

Size :1800x850x600mm wattage :1/2HP
Size :1800x760x600mm wattage :1/2HP
Size :2100x850x1100mm wattage :1/2HP
Size :2100x760x1100mm wattage :1/2HP