Kích thước của các loại khay GN

Bạn đang có nhu cầu sử dụng khay GN. Tuy nhiên, bạn còn băn khoăn về kích thước của loại khay này và không biết chúng có phù hợp cho mục đích sử dụng của mình hay không? Trong bài viết này, Ngô Gia Phát sẽ chia sẻ thông tin về kích thước của các loại khay GN để các bạn có thể tham khảo.

Thông tin kích thước của các loại khay GN

Như đã chia sẻ ở bài Phân loại khay GN thì dựa vào yếu tố kích thước, sản phẩm này bao gồm các loại như sau: Khay GN 1/9; Khay GN  1/6; Khay GN 2/4; Khay GN 2/8; Khay GN 1/4; Khay GN  1/3; Khay GN  1/2; Khay GN 2/3; Khay GN  1/1 và Khay GN 2/1. Ngô Gia Phát sẽ chia sẻ đến các bạn về kích thước cụ thể của các loại khay GN này như sau:

1.Khay 1/1

 • 325 x 530 x 200 mm.
 • 325 x 530 x 150 mm.
 • 325 x 530 x 100 mm.
 • 325 x 530 x 65 mm.
 • 325 x 530 x 55 mm.
 • 325 x 530 x 40 mm.
 • 325 x 530 x 20 mm.

2. Khay 1/2

 • 325 x 265 x 200 mm.
 • 325 x 265 x 150 mm.
 • 325 x 265 x 100 mm.
 • 325 x 265 x 65 mm.
 • 325 x 265 x 55 mm.
 • 325 x 265 x 40 mm.
 • 325 x 265x 20 mm.

3. Khay 1/3

 • 325 x 176 x 200 mm.
 • 325 x 176 x 150 mm.
 • 325 x 176 x 100 mm.
 • 325 x 176 x 65 mm.
 • 325 x 176 x 40 mm.
 • 325 x 176 x 20 mm.

4. Khay 1/4

 • 162 x 265 x 200 mm.
 • 162 x 265 x 150 mm.
 • 162 x 265 x 100 mm.
 • 162 x 265 x 65 mm.
 • 162 x 265 20 mm.

5. Khay 1/6

 • 162 x 176 x 200 mm.
 • 162 x 176 x 150 mm.
 • 162 x 176 x 100 mm.
 • 162 x 176 x 65 mm.

6. Khay 1/9

 • 176x108x200 mm.
 • 176x108x150 mm.
 • 176x108x100 mm.
 • 176x108x65 mm.

7. Khay 2/1

 • 650 x 530 x 200 mm.
 • 650 x 530 x 150 mm.
 • 650 x 530 x 100 mm.
 • 650 x 530 x 65 mm.
 • 650 x 530 x 40 mm.
 • 650 x 530 x 20 mm.

8. Khay 2/3

 • 325 x 352 x 200 mm.
 • 325 x 352 x 150 mm.
 • 325 x 352 x 100 mm.
 • 325 x 352 x 65 mm.
 • 325 x 352 x 55 mm.
 • 325 x 352 x 40 mm.
 • 325 x 352 x 20 mm.

9. Khay 2/4

 • 162 x 530 x 150 mm.
 • 162 x 530 x 100 mm.
 • 162 x 530 x 65 mm.
 • 162 x 530 x 40 mm.
 • 162 x 530 x 20 mm.

10. Khay 2/8

 • 325 x 131 x 200 mm.
 • 325 x 131 x 150 mm.
 • 325 x 131 x 100 mm.
 • 325 x 131 x 65 mm.
 • 325 x 131 x 20 mm.

Trên đây là thông tin chi tiết về kích thước của các loại khay GN mà Ngô Gia Phát muốn chia sẻ với các bạn. Nếu cần được hỗ trợ tư vấn thêm thông tin hoặc có nhu cầu mua khay GN, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá tốt. Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *