BÀN 2 TẦNG (1 TẦNG PHẲNG, 1 TẦNG SONG)

BÀN 2 TẦNG (1 TẦNG PHẲNG, 1 TẦNG SONG)

-KT: kích thước theo yêu cầu

-VL: SUS304 

-Xuất xứ: NGP-VN