KHAY BÁNH MỲ 5 SÓNG

Kích thước: 600x400x32mm

Model: SN1595

TP chất liệu: Nhôm chống dính