KHUÔN BÁNH HÌNH VUÔNG

Mã sản phẩm SN3384

Nhà sản xuất SAN NENG 
Nước sản xuất Trung Quốc
Kích thước f300x200x60mm
Thành phần 2.5mm HK nhôm