LÒ NƯỚNG

1. Model: i FO2069/Q
– Kích thước:52x27x26 cm
– Công suất: 230V ~50/60Hz – 2000Wmax

2. Model: FO2071/Q
– Kích thước: 52x30x42cm
– Công suất:230V ~ 50 / 60Hz – 3000Wmax

3. – Model: FOPV 2085
– Công suất: 230V ~ 50 / 60Hz – Tối đa 3100W (2085)
– Kích thước: 54x27x34cm (2085)

4. Model: FOPV 2087
– Công suất: 230V ~ 50 / 60Hz – Tối đa 4080W
– Kích thước: 54x27x49cm