MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP – WATER CHILLER UNIT

Máy làm lạnh nước công nghiệp – Water chiller unit là thiết bị để tạo ra nước lạnh. Trong công nghiệp có một số loại máy cơ bản như sau:
– Máy làm lạnh nước, Máy nén xoắn ốc kiểu kín(Scroll hermetic water chiller unit).
– Máy làm lạnh nước, Máy nén trục vít kiểu nửa kín(Screw Semi-hermetic water chiller unit).
– Máy làm lạnh nước loại ly tâm ( Centrifugal Chiller Unit).